preskoči na sadržaj

Osnovna škola Đure Deželića Ivanić-Grad

Dokumenti škole

IZVJEŠĆE O STANJU SIGURNOSTI, PROVOĐENJU PROJEKATA I PREVENTIVNIH PROGRAMA TE MJERAMA POUZETIM U CILJU ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TIJEKOM 1. POLUGODIŠTA ŠKOLSKE GODINE 2023./2024.

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE ĐURE DEŽELIĆA IVANIĆ-GRAD

ŠKOLSKI KURIKULUM ZA 2023./2024. ŠKOLSKU GODINU

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2023./2024. ŠKOLSKU GODINU

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA OŠ ĐURE DEŽELIĆA IVANIĆ-GRAD ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE OVLAŠTENE ZA PRIMANJE I RJEŠAVANJE PRUTUŽBE VEZANE ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA U OŠ ĐURE DEŽELIĆA IVANIĆ-GRAD

PRAVILNIK O RADU OŠ ĐURE DEŽELIĆA IVANIĆ-GRAD 

 

ODLUKA O RAZVRSTAVANJU DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE U PROIZVEDENU  DUGOTRAJNU NEFINANCIJSKU IMOVINU ILI SITNI INVENTAR TE NAČINU ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

PRAVILNIK O STJECANJU I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITH PRIHODA I NENAMJENSKIH DONACIJA OSNOVNE ŠKOLE ĐURE DEŽELIĆA IVANIĆ-GRAD

ODLUKA O IMENOVANJU ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE ZA PROVEDBU POSTUPKAUNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE ZA  PROVEDBU POSTUPKA UNUTRANJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

ODLUKA O IMENOVANJU ŠKOLSKOG TIMA ZA KVALITETU

ODLUKA O RAZRIJEŠENJU I IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE OŠ ĐURE DEŽELIĆA IVANIĆ-GRAD

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA

 STATUT ŠKOLE ( 2019. g.)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ŠKOLE (2020.g)

PROČIŠĆENI TEKST STATUTA

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU TE VREDNOVANJU I PROCJENI KANDIDATA  ZA ZAPOŠLJAVANJE U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURE DEŽELIĆA IVANIĆ-GRAD

PROCEDURA PROVJERE VJERODOSTOJNOSTI DIPLOMA, SVJEDODŽBI I DRUGIH ISPRAVA

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O VIDEO NADZORU (27.01.2021.)

POSLOVNIK O RADU KOLEGIJALNIH TIJELA

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU KOLEGIJALNIH TIJELA (5.10.2020.)

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU 2016.g.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU (02.05.2019.)

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU (27.01.2021.)

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE

PRAVILNIK O ETIČKOM KODEKSU NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE 2017.g.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE (02.05.2019.)

PRAVILA O UPRAVLJANJU DOKUMENTARNIM I ARHIVSKIM GRADIVOM I POSEBAN POPIS ARHIVSKOG I DOKUMENTARNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG SPORTSKOG DRUŠTVA

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA OTPAD

POLITIKA PRIVATNOSTI ŠKOLE

IZJAVA RAVNATELJA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA PROCEDURA BLAGAJNICKOG POSLOVANJA.pdf
 PROCEDURA IZDAVANJA I OBRACUNA PUTNIH NALOGA.pdf
 PROCEDURA NAPLATE PRIHODA.pdf
 Procedura o sadrzaju i nacinu vo enja evidencije ugovora.pdf
 Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama.pdf
 PROCEDURA STVARANJA OBVEZA.pdf
 PROCEDURA ZAPRIMANJA RACUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLACANJA.pdf


CMS za škole logo
Osnovna škola Đure Deželića Ivanić-Grad / Park hrvatskih branitelja 4, HR-10310 Ivanić-Grad / os-gjdezelica-ivanicgrad.skole.hr / ured@os-gjdezelica-ivanicgrad.skole.hr
preskoči na navigaciju